Bericht binnen zeven minuten terugtrekken

Whatsapp maakt het mogelijk om berichten terug te trekken. Dit kan in de nieuwste versie van Whatsapp binnen 7 minuten na verzenden. Dit is met name nuttig als je een bericht naar de verkeerde chat hebt gestuurd of als het bericht dat je hebt gestuurd een fout bevat.

Berichten die je succesvol verwijdert voor iedereen zullen worden vervangen met het bericht “Dit bericht is verwijderd” in de chat van de ontvangers. Als jij “Dit bericht is verwijderd” ziet in een chat, dan betekent dit dat de verzender het bericht heeft verwijderd voor iedereen.

7 minuten

Je kunt berichten alleen verwijderen voor iedereen binnen 7 minuten na verzending. Wanneer er 7 minuten zijn verstreken, is het niet langer mogelijk om berichten te verwijderen voor iedereen. Om berichten te verwijderen voor iedereen:

Open WhatsApp en ga naar de chat die het bericht bevat dat je wilt verwijderen.
Houd het bericht ingedrukt > kies Verwijder uit het menu. Selecteer eventueel meerdere berichten die je tegelijkertijd wilt verwijderen.
Tik op Verwijder > Verwijder voor iedereen.

Werkt alleen bij nieuwste Whatsapp

Om een bericht succesvol te verwijderen voor iedereen zullen zowel jij en de ontvanger gebruik moeten maken van de nieuwste versie van WhatsApp voor Android, iPhone en Windows Phone.

Indien jij of de ontvanger niet gebruikmaken van de nieuwste versie van WhatsApp wordt deze functie niet ondersteund. Ontvangers kunnen jouw bericht zien voordat hij is verwijderd of als hij niet succesvol wordt verwijderd.

Je ontvangt geen melding als het bericht niet succesvol is verwijderd voor iedereen.